دریافت صورت‌حساب ریز مکالمات نیاز به کد و رمز ندارد

مشترکان با تماس از تلفن خود با شماره 1818، نیازی به کد و رمز نداشته و می‌توانند صورت‌حساب ریز مکالمات خود را به صورت شنیداری و یا نمابر دریافت کنند.

به گزارش خبرنگار سیتنا، دریافت صورت‌حساب ریز مکالمات تلفن ثابت که از طریق راه‌اندازی سیستم گویای 1818 شرکت مخابرات تهران امکان پذیر شده، به سهولت قابل انجام است.

براین اساس، کلیه مشترکین تلفن حقیقی و حقوقی ثابت می‌توانند بدون نیاز به رمز ازطریق خط تلفن خود و فقط برای همان خط اقدام به دریافت صورت حساب ریزمکالمات به صورت شنیداری و یا نمابر کنند. لازم به ذکر است که چنانچه مشترکان برای اطلاع از وضعیت ریزمکالمات، از تلفن گویا با تلفنی غیر از تلفن ثابت خود تماس بگیرند، نیازمند کد و رمز خواهند بود که می‌توانند این کد پنج رقمی را با مراجعه به مراکز مخابراتی دریافت کنند.

یادآور می‌شود، تلفن‌هایی که ID Caller ارسال نمی‌کنند، امکان استفاده از این سرویس را ندارند.

Copyright 1998-2007 PC World Iran All rights reserved.
Copyright 1977-2007 Electronics and Computer Magazine (GSRP). All rights reserved.