فتوسل به عنوان باتری كمكی

مترجم: وهاب حاجی باقری

موسسه Frauenhofer به تكنولوژی جديدی دست پيدا كرده است تا موبايل‌ها و دستگاه‌های قابل حمل ديگر را بتوان توسط نور خورشيد شارژ كرد. پژوهشگران هميشه به دنبال منابع انرژی جديد هستند و در بخش موبايل نيز وقت آن رسيده بود كه به منابع جديدی برای تامين برق لازم دسترسی پيدا شود.

نه تنها بنا به دلايل اكولوژيك بلكه به اين دليل كه تمامی دستگاه‌های چند كاره جديد احتياج به باتری بيشتری داشته و عمر باتری را هم كوتاه‌تر می‌كنند. دليل اصلی شروع اين تحقيقات اين بود كه ديده شد مثلا شخصی بر روی فايل‌های شخصی خود مشغول به كار است و ناگهان همه چيز بدون ذخيره‌سازی پاك می‌شود چرا كه موبايل به علت نداشتن باتری خاموش شده است و يا در هنگام گوش كردن موزيك مورد علاقه، ديگر صدايی به گوش نرسيده و موبايل خاموش می‌شود.

البته چنين عكس‌العمل‌هايی برای يك موبايل بسيار عادی می‌باشند چرا كه برنامه‌ها و عملكردهای اضافی نصب شده در نسل جديد احتياج به برق بيشتر و باتری قويتر دارند و اينگونه بود كه ايده اين تحقيقات به فكر شركت Frauenhofer  با اختصار IZM خطور كرد. جديدترين كشف اين شركت يك سلول ميكروبی انرژی‌زا از جنس پليمر و صفحات فلزی می‌باشد.

سه سلول به هم متصل شده با كمك يك صفحه رسانا حدود 1.5 ولت انرژی توليد می‌كنند. چنين انرژی برای عمل كردن دكمه‌های موبايل كافی می‌باشد و در اين ميان هيچ فشار اضافی را هم به هيچ قسمتی از دستگاه وارد نمی‌آورد.

قرار است كه در نسل جديد دستگاه‌های قابل حمل اين تكنولوژی به گونه‌ای استفاده شود كه وقتی انرژی باتری اطلی به پايان رسيد خود اين سيستم شروع به كار  كند. توجه داشته باشيد كه اين تكنولوژی قادر به شارژ باتری هم می‌باشد تا در هيچ جايی منتظر پيدا كردن پريز برق يا شارژ كننده دستگاه مورد نظر نباشيد.

گر چه شارژ موبايل توسط فتوسل مطلب جديدی است اما در مورد شارژ اكولوژيكی موبايل‌ها تحقيقات بسيار ديگری انجام شده است و حتی دستگاه‌های زيادی نيز ساخته شده‌اند كه انسان بتواند برای مثال با چرخاندن يك دستگيره، برق لازم برای موبايل را فراهم كند.

اميدواريم كه در آينده ايی نه چندان دور، سيستم‌های جديد توليد برق، جايگزين  استفاده از پريز برق شوند.

Copyright 2006 IDG News Service.All right reserved.
Copyright 2006, PC World Iran, All rights reserved.